La nostra història

Amb Ignasi Muntaner conversem sobre la normativització dels topònims i els noms.

Escolteu-ho