3095 factures pendents a proveïdors seran pagades els propers dies.

Us oferim íntegre el ple extraordinari durant el qual l’ajuntament aprovà l’operació de préstec iniciada d’acord amb el pla d’ajust del govern de l’estat, que permetrà el pagament de 3095 factures pendents a proveïdors, que importen 12,8 milions d’euros. L’ajuntament tindrà 10 anys per a tornar aquest import, amb dos anys de carència i un interès del 7%.

Escolteu-ho