Lluís Marcé justifica el tipus multiplicador de l’IBI del 2013, confirma una previsió a la baixa pel 2014, i creu que no s’ha explicat prou bé el procés de revisió cadastral a la ciutadania.

Amb el portaveu de Nou Horitzó conversem sobre l’actualitat política, centrada en les àrees de la seva competència i en la revisió cadastral. Marcé ha justificat el coeficient multiplicador de l’1,213 que l’Ajuntament ha aplicat als rebuts de l’IBI del 2013, en base a una previsió de valors cadastrals inferiors als que, després de la seva aprovació per ple municipal, han certificat els tècnics de l’oficina del cadastre. El regidor ha confirmat que la previsió pel 2014 i 2015, segons el document del pla Rajoy, és una disminució ostensible del coeficient multiplicador.

Escolteu-lo