En sessió extraordinària el ple va aprovar plantejar un conflicte jurisdiccional per a que el procés de Sitges Reference es resolgui en l’àmbit contenciós administratiu.

Arran de la interposició d’una demanda per part de l’administrador concursal de la societat Sitges Reference, que reclama a l’Ajuntament el pagament a la societat dels 1,7M€ que la institució té pendents en concepte de lloguer de les dependències de l’edifici, l’Ajuntament va aprovar plantejar el conflicte jurisdiccional per a que tot el procediment relacionat amb Sitges Reference es tracti per la via del contenciós administratiu per afavorir l’interés públic.

Escolteu-ho