Diumenge els habituals de la platja de l’Estanyol poden ser protagonistes d’un projecte artístic

Amb el nom de Inside out Sitges, el diumenge dia 9 els usuaris de la platja de l’Estanyol podran ser protagonistes d’un projecte artístic de caire internacional que vol recollir a través de fotografies de rostres la diversitat humana. El fotògraf serà a la platja de l’Estanyol per a captar la imatge dels qui vulguin participar en la iniciativa. El preu de fer-se la fotografia és de 20€ i els voluntaris caldrà que signin la documentació que fa referència als drets d’imatge. A finals de juliol, les fotografies seleccionades seran exposades a la mateixa platja, i la resta formaran part del gruix del projecte. En parlem amb el seu coordinador Andreu Benavent.

Escolteu-ho