I el baluard Vidal Quadras?

Retrobem el temps de la nostra història amb Ignasi Muntaner, tot posant sobre la taula una petició formulada a la comissió de toponímia sobre la possibilitat de canviar el nom del baluard Vidal Quadras.

Escolteu-ho