L’administració davant les emergències socials

Després que els membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca aturessin el Ple municipal d’Octubre per denunciar un cas concret, els regidors de Benestar i Família, Mireia Rossell, i Habitatge, Jordi Mas, expliquen la solució del cas i els protocols d’actuació municipal davant de casos d’emergència social. Així, els Serveis Socials fan seguiment i acompanyament dels casos que els arriben, mentre que l’oficina local d’habitatge busca solucions a partir d’un parc immobiliari que pot sortir de pisos desocupats d’entitats financeres, d’espais d’entitats socials, o de futurs desenvolupaments urbanístics.

Escolteu-los