l’ABPS proposa limitar a 10 el nombre màxim d’anys en un ball

El president de l’ABPS, Xavier Salmerón, comenta els trets fonamentals que s’han incorporat als nous estatuts i reglament de règim intern de l’entitat, entre els quals hi ha la facultat de la junta per a convocar consultes als socis, la creació de l’assemblea de balls, un sistema de puntuació per a valorar les sol·licituds d’incorporació a algun ball, o la limitació fins a 10 anys d’estada d’un ballador a un ball determinat. Aquesta darrera proposta ha estat incorporada per la pròpia junta els darrers dies, tenint en compte que és obert el periode per a presentar esmenes als documents. El proper 27 de novembre els associats hauran de refrendar en assemblea.

Escolteu-lo