El ple aprova un pressupost de 42M€ que contempla un superàvit de 300.000€ i augmenta la dotació econòmica a la majoria de regidories

Amb els vots a favor de l’equip de govern, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent i el Partit Popular, el vot contrari de Sitges en +, i les abstencions dels regidors de Ciutadans i la CUP, el ple va aprovar el pressupost del 2016 que, en xifres rodones, ascendeix a 42M€, per bé que es contempla un superàvit d’uns 300.000. Seguint les directrius del pla de mandat, el govern planteja l’augment de les partides en la majoria de regidories, que es podrien resumir així:

+12% en ensenyament, joventut, ocupació, cultura, tradicions i festes

+14% en benestar i familia, territori, medi ambient i habitatge

+27% en turisme, platges i promoció econòmica

+94% en esports (condicionat pel pla de viabilitat de la piscina municipal)

Es manté la partida de la regidoria de governació, i baixen les corresponents a alcaldia, hisenda i serveis urbans. Escoltareu l’exposició inicial de Pep Moliné, i a continuació les aportacions del PP, Sitges Grup Independent, Nou Horitzó, CUP, Ciutadans i Sitges en +, per acabar amb les rèpliques del regidor d’hisenda i les conclusions de l’alcalde.

Escolteu el debat dels pressupostos

Més divergències de criteri hi va haver en l’aprovació de la plantilla municipal i de la seva valoració, així com l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Bona part de l’oposició va expressar el seu recel a les explicacions relacionades amb l’establiment d’una estructura gerencial i de caps d’àrea, així com a la contractació d’un assessor de comunicació com a càrrec eventual de confiança.

Escolteu el ple sencer