La nostra història. Sobre la palmera de la rectoria i altres coses

Amb Ignasi Maria Muntaner apuntem uns quants detalls més sobre la història de la palmera de la rectoria, i seguim el nostre recorregut pels carrers de l’Observatori.

Escolteu-lo