La nostra història

Amb Ignasi Muntaner acabem de recorrer els carrers de la urbanització l’Observatori.

Escolteu-lo