Temps de família. El germà gran, el germà petit, i el paper dels pares. Marcar els límits quan es té més d’un fill.

Com es marquen els límits quan es té més d’un fill? Evitant en el possible, per a començar, els greuges comparatius entre germans. Però aquest és, només, un dels aspectes que abordem amb Román Pérez, psicòleg clínic-psicoanalista del centre de reeducació David.

Escolteu-ho