Jordi Milà ens presenta un llibre imprescindible: “Històries del poble silenciós: Sitges durant la Guerra Civil”

Són 9 històries independents que responen a episodis de la Guerra Civil viscuts per persones que, o bé passaren per Sitges, o bé tingueren un paper especialment significatiu en diferents esdeveniments del conflicte. Des del pintor Luís Quintanilla, que va viure a casa del seu col·lega Joaquim Sunyer, a Jack Bilbo, el propietari del bar SOS, tot passant pels nens i nenes refugiats en diferents xalets de la vila, la història del grup de nois de Sitges que moriren cruelment en una petita casa del front d’Aragó, o la de Manuel Grossi, cap militar del POUM que es casà amb una sitgetana. L’historiador sitgetà Jordi Milà ha fet un treball d’investigació exhaustiu que es presentarà el proper dissabte a les 19h a l’edifici Miramar. Durant la presentació es projectarà el documental del 1938 La República protege a sus niños, un document històric en bona part centrat a Sitges, que es podrà veure per primer cop. Jordi Milà ens explica tot el treball que hi ha hagut darrera de la publicació del llibre.

Escolteu-lo