El ple aprova inicialment el pressupost municipal del 2017, de 42,2M€, amb el deure de resoldre algunes objeccions suspensives que la intervenció posa al document dels comptes.

Amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de Sitges en +, la CUP i Sitges Grup Independent, i els vots en contra de Ciutadans, Nou Horitzó i el Partit Popular, l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost del 2017, que importa 42,2M€, amb el deure de resoldre algunes objeccions suspensives, vinculades amb aspectes tècnics, jurídics i legals, que la intervenció posa al document dels comptes. Les principals partides venen capitalitzades per la despesa corrent (17,4M€), el personal (14,9M€), l’amortització de prestecs bancaris (3,2M€), les subvencions i ajuts socials (3,2M€) i les inversions (1,8M€). L’oposició, malgrat reconèixer un tarannà més dialogant per part de l’equip de govern, li va retreure les presses en la tramitació del pressupost, i la presència d’aquestes importants deficiències detectades pel departament d’intervenció, que varen mereixer un informe del regidor Pep Moliné, a la vegada també qüestionat per l’oposició. Tant el regidor Pep Moliné com el propi alcalde argumentaren que s’obre un periode per a resoldre totes aquestes qüestions i que era prioritari aprovar el pressupost per a no demorar la necessitat que té el municipi de posar en marxa les iniciatives que preveu.

Abans del debat del pressupost, el ple va debatre la suspensió de llicències per a habitatges d’ús turístic, i la d’obertura de supermercats, basars i minimarkets.

Escolteu el debat sobre la suspensió de llicències de pisos turístics

Escolteu el debat sobre la suspensió de llicències d’obertura de supermercats, minimarkets i basars

Escolteu el debat sobre la no presentació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament

Escolteu el debat sobre el pressupost 2017

Escolteu el ple íntegre