Santa Tecla 2017: Atenent als moments que viu Catalunya, mossèn Josep Pausas dedica unes pregàries específiques en l’arribada de Santa Tecla a casa de la pendonista.