Es presenta la proposta d’ordenances per al 2018. L’IBI es congela i s’introdueix un barem progressiu de bonificacions per a famílies nombroses. S’incrementa el rebut de la brossa comercial i industrial, i l’impost de plusvàlua serà superior per a les operacions especulatives. Pujaran les quotes de la piscina municipal i baixaran les del servei de teleassistència.

Us oferim la roda de premsa de presentació de la proposta d’ordenances fiscals per el 2018, que dilluns que ve s’elevarà al ple municipal. El regidor Pep Moliné ha apuntat que la legislació impedeix avançar més en la progressivitat fiscal, tot i que diverses propostes són fruit de la comissió sobre el tema que va tenir lloc l’any passat.

Escolteu-ho