Carme Muntaner ens acosta al petit Sitges de fa 7 segles, manat per la Pia Almoïna. Un llibre sobre una època molt poc estudiada.

Terra de masos, vila de mar. Sitges en els primers anys de domini de la Pia Almoina de Barcelona (1342-1418). Aquest és el nom del llibre de Carme Muntaner i Alsina, que es presentà el passat dissabte a la seu del Grup d’Estudis Sitgetans. A partir de la documentació existent, vinculada als llibres de comptes dels procuradors, als testaments, o als capbreus -documents on es relacionava el patrimoni dels ciutadans, amb l’objectiu de fer el càlcul de l’impost que havien de pagar a la Pia Almoina- la Carme ha pogut dibuixar el perfil humà d’un Sitges de prop de 180 famílies dedicades al mar i a la pagesia, però que, en la majoria dels casos, vivien un dia a dia amb moltes dificultats.

Escolteu-la