Carnaval 2018. Ramon Artigas es mostra satisfet a l’hora de fer balanç, i planteja la possibilitat de traslladar les visites a les residències de divendres a dilluns, per a que Carnestoltes i Reina tinguin una agenda d’activitats més assumible.

Si pel president fos, no hi hauria ni graderies ni el parament televisiu habitual.

El president de la comissió de Carnaval, Ramon Artigas, fa una molt bona valoració de la festa d’enguany i creu que només calen polir alguns detalls d’organització interna per millorar les coses de cara l’any vinent. Artigas considera que el plantejament de la comissió, de propiciar noves activitats festives cada dia, s’ha demostrat efectiu i ha atret nou públic a la festa. Sobre l’atapaïda agenda de Carnestoltes i Reina durant aquests dies, i especialment el divendres, el president de la comissió creu que podria ser bo traslladar les visites que fan a les residències de divendres a dilluns, per així ajudar a que les colles tinguin més moments de descans.

Escolteu-ho