El pla d’usos continua generant dubtes sobre la necessitat de regular l’obertura de determinats establiments i la capacitat de l’Ajuntament d’inspeccionar i sancionar les infraccions a la norma. Escolteu l’audiència pública.

La regidora de Comerç, Aurora Carbonell, i la directora de l’àrea municipal de Territori, Mercé López-Feliu, han comparegut en audiència pública al Miramar per explicar el nou Pla d’Usos aprovat per l’ajuntament, i per rebre les consideracions de la ciutadania sobre el mateix. L’Ajuntament ha decidit ampliar fins el 15 de març el termini d’al·legacions, davant dels dubtes expressats per comerciants i veïns sobre el pla.

Carbonell ha explicat que l’objectiu d’aquest pla d’usos és contenir les tendències no desitjades, amb la introducció de més restriccions a determinats tipus d’establiments, i a la incorporació d’alguns carrers a l’àrea de restricció. De la mateixa manera, s’han matisat la tipologia d’activitats i s’han exclós alguns trams de carrers.

Escolteu Aurora Carbonell

En el llarg torn del públic, diversos ciutadans van mostrar escepticisme sobre la utilitat de la modificació, i van ser replicats per les responsables municipals donant explicacions sobre el contingut tècnic del pla. Al final, la regidora Carbonell va reconèixer que la vitalitat de Sitges confronta realitats contradictòries, entre continues peticions d’activitats públiques i nous comerços, i veïns legítimament preocupats per evitar la degradació del casc antic.

Escolteu les intervencions del públic