Aquí es construeix el supermercat i centre esportiu i de salut de Sorli a Sitges.