Tres alcaldes i molts punts en comú. Jordi Serra, Jordi Baijet i Miquel Forns en les terceres jornades “Repensar Sitges”, organitzades per l’Eco.

Els tres coincideixen en que la seva condició els ha donat l’oportunitat de tenir un contacte amb la gent difícilment comparable al de cap altra feina. Els tres també coincideixen en assenyalar que el creixement de Sitges ha vingut fortament condicionat per allò que es va decidir fa més de mig segle i reflexionen sobre fins a quin punt els Ajuntaments poden controlar la velocitat del desenvolupament urbanístic. Serra, Baijet i Forns també posaren sobre la taula assumptes com les promocions de vivenda social o la necessitat de cercar noves alternatives econòmiques al monocoltiu turístic. Us oferim la xerrada sencera, que va moderar la periodista Anna Grimau.

Escolteu-ho