Carme Almirall espera que aquest trimestre es puguin pagar els principals endarreriments als treballadors municipals, i admet la manca de personal al departament de recursos humans i d’intervenció. Una empresa externa gestionarà les nòmines fins que no es regularitzi la situació.

La regidora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sitges, Carme Almirall, espera que durant aquest trimestre es puguin fer efectius els pagaments dels principals acords establerts amb els treballadors municipals, que havien de satisfer-se abans de finalitzar l’any 2018, i, a la vegada, també espera que abans de finalitzar la legislatura es puguin haver marcat els terminis per a resoldre la resta de qüestions pendents. Almirall, que admet que el context ha superat la capacitat del departament de recursos humans i d’intervenció municipals, ha declarat que mentre no es regularitzi la situació una empresa externa s’encarregarà de la gestió de les nòmines, i preveu una reunió amb els sindicats aquest mateix divendres per a avançar en la resolució d’aquestes reivindicacions.

Escolteu-la