Els dubtes d’un enginyer de camins sobre el projecte per a la platja de Sant Sebastià

Imatge del projecte amb l’estat de la sorra a Sant Sebastià en diferents anys

Pere-Andreu Ubach és un enginyer de Camins, Canals i Ports sitgetà interessat per les dinàmiques del litoral. Aprofitant el periode d’exposició pública del projecte d’estabilitació de la platja de Sant Sebastià ha fet un estudi del mateix, i considera que la proposta que avala el ministeri parteix de dades parcials o insuficientment argumentades, tant pel que fa a la dinàmica dels corrents com del desplaçament de la sorra, i que això ha condicionat l’elaboració d’una proposta, en forma d’espigó submergit, que farà de peu de platja i aportació de sorra, més estètica i política que necessària. Així, proposa aturar el projecte i tenir en compte moltes més variables abans de fer actuacions que podrien arribar a ser contraproduents.

Escolteu-lo