La implantació del nou contracte de neteja va per llarg, arran de la impugnació que ha presentat una de les empreses excloses del concurs de licitació. L’Ajuntament estudia un pla de xoc per afrontar l’estiu.

De les quatre empreses que s’han presentat al concurs de licitació pel servei de neteja viària de Sitges, CESPA, Valoriza, GBI i la ute SUBURNET (participada per la constructora OHL), tres n’han quedat excloses per diferents motius vinculats al fet que no s’ajusten al plec de clàusules del concurs. De les tres empreses excloses, Valoriza, GBI i Suburnet, aquesta darrera ha presentat una impugnació al tribunal català de contractació. Això suposa que el procés d’adjudicació de la nova empresa de neteja quedi en suspensió fins que no es resolgui la impugnació, i l’Ajuntament contempla que el temps que es pugui trigar a resoldre oscil·li entre tres i sis mesos. En conseqüència, és molt probable que fins a finals del 2019 no es pugui posar en marxa el servei de neteja segons els nous criteris del contracte de licitació aprovat per ple municipal. Davant de les males notícies, el govern està plantejant un pla de xoc per a poder salvar la temporada d’estiu. Ho explica la regidora de serveis urbans Carme Almirall.

Escolteu-ho