Temps de família: Sobre els límits del que donen els pares.

Els pares han de posar límits, però, a la vegada han de limitar-se ells mateixos a l’hora de voler influenciar la presa de decisions dels fills. Cal deixar espai a la iniciativa, a les errades, a les decisions no sempre racionals… Amb Roman Pérez, psicoterapeuta-psicoanalista del centre de reeducació David en parlem.

Escolteu-lo