Temps de família: Hem banalitzat alguns valors?

A partir de l’article Banalitzant l’educació dels nostres fillsamb Roman Pérez, psicòleg clínic-psicoanalista del centre de reeducació David, conversem sobre si els nens han esdevingut esponges d’una societat que relativitza/banalitza alguns valors que cal que continuin essent prioritaris.

Escolteu-ho