L’hora d’Europa: dues iniciatives per a explicar la UE de manera planera

L’hora d’Europa amb Joaquim Millán, de Eurolocalconversa avui amb Conxi Muñoz Ruiz, documentalista del centre de documentació europea de la UAB, que ha impulsat la creació del portal Europa a peu de carreri amb Esther Gabarró Balboa, una de les membres del jove equip que ha posat en marxa el portal SexyEurope. A ambdós projectes els uneix la voluntat de difondre la Unió Europea de manera planera a tota la ciutadania.

Escolteu-ho