Jaume Monasterio: ‘Farem mans i mànigues perquè el Natació no hagi de tancar’.

El regidor d’esports, Jaume Monasterio, reconeix que l’assumpte del Club Natació és una patata calenta. El 2019 l’Ajuntament va pagar 3,2M€ per liquidar l’hipoteca que pesava sobre l’entitat, però continua sense resoldre’s la liquidació del Consorci format per l’Ajuntament i el Club, aprovat el desembre del 2010 per assumir el deute de 4,2M€ que aleshores tenia el Natació i salvar-lo del tancament. 10 anys després, el club necessita 300 nous socis i 80.000€ amb urgència per assumir deutes immediats d’obres de manteniment i serveis,  i l’Ajuntament no els pot injectar perquè fins que el Consorci no es liquidi la llei no ho permet. I liquidar el consorci pot suposar també pel club l’assumpció d’una despesa que no es pot permetre. Un trencaclosques pervers que l’Ajuntament es compromet a resoldre, però no hi pot posar data.

Escolteu Jaume Monasterio