Temps de família. La pandèmia, les renúncies i les tensions amb els adolescents.

Després de tants mesos de restriccions, el nostre grau de tolerància no és el del primer dia. Amb Roman Pérez, psicòleg clínic del centre de reeducació David, abordem la pressió que la pandèmia està generant en les emocions dels adolescents, que veuen retallades moltes de les activitats que formen part del seu moment vital.

Escolteu-lo