De quan la llei posa difícil la vida. Sandra Villalonga entre l’obligació de presidir una mesa electoral en pandèmia, i la necessitat d’atendre a la seva filla amb una discapacitat del 78%

Aquesta és una història particular que permet una reflexió general. Sandra Villalonga fou escollida per sorteig presidenta de mesa electoral. No qüestiona en cap moment l’exercici d’aquesta funció. Però enguany, la situació de crisi sanitària afegida a l’atenció a la seva filla amb un 78% de discapacitat no ha estat suficient per poder exonerar-la del deure. La llei l’eximiria en el cas que tingués una disminució de la jornada laboral per aquest motiu, però com que no és així la Sandra haurà de trobar alternatives per resoldre el trencaclosques el proper 14 de febrer. Ens ho explica.

Escolteu-la