La intervenció municipal veu en el pressupost 2015 deficiències en els procediments de tramitació de la plantilla, gestionats pel departament de recursos humans de l’Ajuntament

Us expliquem el contingut bàsic dels informes que la intervenció municipal va emetre en relació al pressupost del 2015, i el perquè de l’ajornament de la seva aprovació inicial. El motiu fonamental de la suspensió fa referència a la no justificació de prop de 285.000€ en la partida 1, corresponent a la plantilla orgànica de l’Ajuntament, però l’informe d’intervenció assenyala un seguit d’errades procedimentals en la gestió de la plantilla, que van, per exemple, des de l’atorgament de complements de destí diferents per a llocs de treball equiparables en funcions, fins a places consignades amb dues categories professionals diferents, quan la llei no ho permetria.

Escolteu-ho

El 2016 sortirà al carrer l’edició corregida i augmentada de la toponímia de Sitges d’Ignasi Muntaner

El primer temps de La nostra història de la temporada amb Ignasi Muntaner comença parlant de la segona edició de la seva toponímia de Sitges, una de les obres de referència de la historiografia sitgetana que veurà la llum el proper 2016. Muntaner ens explica els canvis respecte la primera edició, que consisteixen, bàsicament, en l’augment del nombre de topònims del diccionari, així com un apartat nou on s’explicarà l’origen històric del seu nom.

Escolteu-ho

Tertúlia

Tertúlia dels dimarts, amb Ricard Cols, Eduard Tomàs, Josep Maria Matas i Ramon Soler.

Escolteu-la