OMIC - Radio Maricel
05/07/2024

Espai OMIC: drets i deures a bars i restaurants

A l'estiu acostuma a ser més comú anar a establiments de restauració. La Sandra Clark, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ens ha recordat els drets i deures que tenen els consumidors a bars i restaurants, i que inclouen els drets lingüístics -la carta com a mínim en català, i la comunicació en qualsevol dels idiomes oficials, sense poder obligar l'interlocutor a canviar-lo-, drets d'informació sobre menús, serveis específics o cobraments, i drets econòmics -preus amb IVA, menús ben especificats, desglossament de conceptes al tiquet o propines voluntàries-. De tota manera, el tant per cent de queixes i reclamacions sobre aquests conceptes acostuma a ser baix.
20/06/2024

Espai OMIC: i si ens reclamen un deute que desconeixem?

Com a consumidors ens podem trobar amb una carta en què ens reclamen un deute que desconeixem, moltes vegades sense més dades. Davant d'això, el primer és assaventar-se de què ens demanen, i esbrinar si el deute és real i si ha prescrit o no, i fer les passes pertinents, per tal d'evitar tenir problemes amb la incursió en un fitxer de morosos. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor s'hi ha trobat amb diversos casos, i en cas de dubte, pot ajudar a gestionar-ho. Ens ho ha explicat la sandra Clark.
14/05/2024

Espai OMIC: vigilem si deixen de facturar-nos la llum

La Sandra Clark, des de l'espai de l'Oficina Municipal d'Informació al consumidor (OMIC) de l'Ajuntament de Sitges, ens acosta avui un cas que ha afectat a alguns clients de comercialitzadores de llum: de cop deixen de rebre la factura i els seus càrrecs bancaris. En aquests casos cal reclamar, per evitar que ho girin tot de cop i, si ho fan, demanar una mediació o un arbitratge que alleugereixi el pagament.
16/04/2024

Espai OMIC: requisits mínims de les relacions de consum (i 2)

El proper 19 d'abril tindrà lloc una xerrada adreçada a consumidors i establiments sobre els requisits mínims en les relacions de consum. En l'espai de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, la Sandra Clark ens ha repasat aquests requisits, que es fonamenten en el dret a la informació (que inclou des dels horaris o els preus de venda fins a les polítiques de devolucions), a la protecció de la salut i a la seguretat (com s'han d'etiquetar els riscos), a la protecció dels interessos econòmics (sobre tíquet, factura, rebut o pressupost), a la indemnització (les reclamacions) i els drets lingüístics (a ser entès en les dues llengües oficials, i a l'etiquetatge en català).
26/03/2024

Espai OMIC: requisits mínims en les relacions de consum

El proper 19 d'abril tindrà lloc una xerrada adreçada a consumidors i establiments sobre els requisits mínims en les relacions de consum. En l'espai de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, la Sandra Clark ens ha repasat aquests requisits, que es fonamenten en el dret a la informació (que inclou des dels horaris o els preus de venda fins a les polítiques de devolucions), a la protecció de la salut i a la seguretat (com s'han d'etiquetar els riscos), a la protecció dels interessos econòmics (sobre tíquet, factura, rebut o pressupost), a la indemnització (les reclamacions) i els drets lingüístics (a ser entès en les dues llengües oficials, i a l'etiquetatge en català). Una regulació molt completa, que en molts casos respon al sentit comú.
20/02/2024

Espai OMIC: la factura de l’aigua i consells per estalviar-ne

Amb la Sandra Clark, de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de SItges, hem repassat els diversos conceptes que podem trobar a la factura de l'aigua, i que, a més d'entendre-la, ens poden ajudar a detectar si hi ha algun problema. A més, en aquest marc de sequera, hem recordat alguns petits trucs útils per estalviar-ne.
22/01/2024

Espai OMIC: què vol dir estar de rebaixes?

Estem en periode recomanat de rebaixes, un concepte específic i clarament regulat per la legislació. En l'espai de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, amb la Sandra Clark, hem repassat aquells conceptes que venedors i compradors han de tenir clar sobre les rebaixes: que han d'estar clarament indicades, que l'objectiu és alliberar estocs o que els sistemes de pagament i devolució són els mateixos que fora de rebaixes. Unes rebaixes que han perdut pes en ja no ser un periode obligatori, però que tenen la seva importància com a dinamitzadores de l'activitat comercial.
05/12/2023

Espai OMIC: recomanacions per a les compres de Nadal

Com cada any, l'arribada del Nadal representa una explosió del consumisme. I cal parar atenció per tenir clar què comprem, què necessitem, si podem fer compra de proximitat i sostenible, els drets que tenim, i els que no, si hem de retornar allò comprat. I amb especial atenció en el cas de les joguines. N'hem parlat amb la Sandra Clark, de l'OMIC de Sitges.
02/11/2023

Espai OMIC: les reclamacions d’incidències en el transport aeri

En l'espai de l'OMIC, amb la Sandra Clark, continuem repassant els drets dels passatgers i les formes de reclamar, davant d'un dels sectors que més queixes genera entre els consumidors. Són tres les principals incidències: retard (es considera com a tal a partir de les dues hores), cancel·lació de vol i denegació d'embarcament. I el que és fonamental és, el mateix dia que ens passi, deixar-ne constància escrita, sigui amb els fulls de reclamació al mateix aeroport, sigui al correu electrònic de la companyia. Després, conservar tots els tiquets que demostrin el greuge que ens ha suposat la incidència. I a partir d'aquí, si la resposta que rebem és insuficient o inexistent en un mes, triar el procediment, sigui la mediació que ofereixen les oficines de consum, sigui la reclamació directa.
26/09/2023

Espai Omic: Els drets dels passatgers en el transport aeri

Tot i que la Unió Europea compta amb una de les normatives més garantistes amb els dret dels passatgers de transport aeri, la vulneració d'aquests drets és moneda recurrent. Cancel·lacions de vols, retards, sobreocupació i problemes amb l'equipatge generen maldecaps i queixes entre els afectats. La normativa és clara, però si ens passa qualsevol cosa, hem de seguir les passes i complir els terminis per tenir dret a compensacions. Ens ho ha explicat en l'espai OMIC la tècnica de Consum de l'Ajuntament de Sitges Sandra Clark.
04/07/2023

Espai OMIC: reclamacions i informació a l’abast de consumidors i comerciants

Comencem un nou espai dedicat a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Sitges per anar oferint consells sobre les incidències relacionades amb el consum i la compra de productes i serveis. La Sandra Clark ens ha presentat l'oficina, que atèn, assessora, i fa formacions tant per a consumidors com per a comerciants. Tot i que es reven moltes consultes, el gruix de la feina el representen les reclamacions, que és el procediment en què l'Ajuntament actua com a mediador, sense que se'n derivi una denúncia. Per últim, hem repassat el darrer canvi legislatiu que prohibeix les trucades comercials no consentides.