22/06/2022

Espai OAC: resum de temporada

25/05/2022

Espai OAC: nou horari per l’estiu

04/05/2022

Espai OAC: nous ajuts socials

06/04/2022

Espai OAC: l’oficina comarcal d’habitatge

09/03/2022

Espai OAC: les licitacions

02/02/2022

Espai OAC: les queixes

12/01/2022

Espai OAC: identitat digital

15/12/2021

Espai OAC: el servei de mediació

10/11/2021

Espai OAC: com presentar queixes com a consumidors

13/10/2021

Espai OAC: la cita prèvia quedarà com a única opció

22/06/2021

Espai OAC: del paper a la tramitació electrònica