El president de l’Associació d’apartaments turístics de Barcelona creu l’Ajuntament ha d’aixecar la suspensió de llicències per a pisos turístics, baixar la taxa per a tramitar-ne el seu ús, i fer una inspecció exhaustiva que suposi sancions exemplars pels no regularitzats.

Enric Alcántara, president de l’Associació d’apartaments turístics de Barcelona, creu que, lluny d’aplicar una suspensió de llicències, l’Ajuntament de Sitges ha d’aixecar la moratòria d’atorgament de llicències a pisos turístics, baixar la taxa per a tramitar-ne el seu ús, i posar en marxa un pla contundent d’inspecció del parc de pisos, que acabi, si s’escau, amb sancions exemplars als infractors de la llei. Alcántara considera que la moratòria no farà altra cosa que propiciar el mercat il·legal, i creu que no és vàlid utilitzar l’argument de l’alça del preu de lloguer per a justificar la mesura. El president del gremi barceloní es va reunir amb els representants de les diferents formacions polítiques sitgetanes per a exposar-los les raons que comenta en aquesta entrevista. Qualsevol informació relacionada amb habitatges d’ús turístic la podeu trobar al portal específic de la Generalitat.

Escolteu-lo

Gaudeix la festa: sobre els reis i les cavalcades

L’única referència als reis a la Bíblia apareix a l’evangeli segons Sant Mateu

“Després d’haver nascut Jesús a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei Herodes, uns mags vinguts d’orient arribaren a Jerusalem, i preguntaren: «On és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist a l’orient el seu estel, i hem vingut a fer-li homenatge». Quan el rei Herodes ho va saber, es contorbà, i amb ell tot Jerusalem. Va reunir, doncs, tots els grans sacerdots i els escribes del poble, i els demanava on havia de néixer el Messies. Ells li digueren: «A Bet-Lèhem de la Judea, perquè així ho ha escrit el profeta: I tu, Bet-Lèhem, terra de Judà, no ets el més petit dels clans de Judà; és de tu que sortirà un cabdill que pasturarà el meu poble d’Israel».

Llavors Herodes, d’amagat, cridà els mags, es va informar ben bé per ells del temps de l’aparició de l’estrella i, tot adreçant-los cap a Bet-Lèhem, els digué: «Aneu, i informeu-vos ben bé de l’infant i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber perquè jo també vagi a fer-li homenatge». Ells, després d’escoltar el rei, sortiren, i l’estrella que havien vist a l’orient els anava al davant fins que s’aturà al damunt d’on era l’infant. En veure l’estrella, van tenir una gran alegria. Entraren a l’establia, veieren el nen amb Maria, la seva mare, i, prosternant-se, li van fer homenatge; després obriren els seus tresors i li van oferir presents: or, encens i mirra. I, avisats en un somni que no tornessin cap a Herodes, se’n tornaren per un altre camí a la seva terra.”

Aquests dos paràgrafs, corresponents a l’evangeli segons Mateu, són els únics que fan referència als reis d’Orient en tota la Bíblia. Avui amb Txatxi Gómez conversem sobre la tradició de la cavalcada de Reis, que té les seves primeres referències a Barcelona l’any 1855.

Escolteu-ho

La presidenta de la comissió de Reis aclareix que ha tingut el suport de l’Ajuntament en tot allò que ha demanat

La presidenta de la comissió de reis, Carme Comas, ha volgut matisar aquest matí part de les seves declaracions del passat dilluns, en referència al suport institucional que ha rebut a l’hora d’organitzar les activitats d’aquests dies. Sense entrar en cap altre debat, Comas ha volgut deixar clar que ha tingut el suport de l’Ajuntament en tot allò que ha demanat.

Escolteu-la