Un record per a Lluís Curtiada, home cabdal a la història de El Retiro

A l’edat de 86 anys, aquest vespre ha mort Lluís Curtiada, un referent en el món de l’associacionisme sitgetà per la seva vinculació històrica a la societat El Retiro. Curtiada en fou president, actualment n’era de la consultiva, i fou l’home que, fa vint-i-cinc anys enrera, va haver d’assumir la responsabilitat de la gestió del deute del pàrquing, que va estar a punt d’arrossegar l’entitat al tancament. Curtiada també fou regidor a l’Ajuntament, pendonista durant la Festa Major del 2008 -paradoxalment, compartí durant anys la responsabilitat de la regidoria de festes mentre el recentment traspassat Isidre Panyella n’era el president de la comissió-, pregoner del Corpus del 2009, infatigable impulsor de les caramelles, i, veritable memòria viva del Retiro durant tota la seva vida. El volem recordar a través de dos testimonis sonors. L’entrevista de l’11 d’agost del 2008, arran del seu nomenament com a pendonista, i el pregó del Corpus del juny del 2009. Creiem que són dos moments que defineixen perfectament el tarannà d’un sitgetà de pedra picada.

Escolteu l’entrevista a Lluís Curtiada quan fou designat pendonista de Festa Major

Escolteu el pregó del Corpus del 2009