El ple de març aprova l’actualització del protocol de Festa Major, i el reglament per a sol·licitar els nous pisos de promoció pública.

El ple del mes de març va aprovar inicialment l’actualització del protocol de Festa Major, per adaptar-lo als criteris que responen a la consideració de festa patrimonial d’interès nacional. L’aprovació inicial suposa que, a partir d’ara i durant un mes i mig aproximadament, el document es troba en exposició pública i qualsevol persona pot presentar al·legacions al redactat.

Escolteu el debat sobre l’actualització del protocol

El ple també va aprovar per unanimitat el reglament que haurà de regir la tramitació de les sol·licituds dels qui vulguin optar a una vivenda de les futures promocions d’habitatge públic. El nou reglament permetrà que les persones que, per les raons que siguin, varen marxar de Sitges per establir-se a d’altres municipis, puguin presentar sol·licitud per un pis públic si poden certificar haver estat empadronats a Sitges un mínim de 12 anys.

Escolteu el debat del dictamen sobre el reglament dels pisos socials

L’única moció del ple, que també fou aprovada tot i que amb diferents matisos, la va presentar la CUP, i plantejava aconseguir que el 30% de l’habitatge municipal sigui protegit.

Escolteu el debat de la moció sobre habitatge protegit

Escolteu el ple sencer

Escolteu el resum del ple

La tertúlia dels dimarts

Conversem avui amb Vinyet Ferrer, Loreto Almirall, Ricard Cols i Eduard Tomàs.

Escolteu-ho

La Festa Major actualitza el seu protocol. Consulteu el document.

Són 100 pàgines, pren com a base el document que es va aprovar el 2006, i que fou modificat el 2010, i s’actualitza i s’estructura d’acord amb la consideració de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla com a festa patrimonial d’interès nacional. El protocol de Festa Major actualitzat, redactat pel consell del patrimoni festiu, ha estat aprovat pel ple municipal de manera inicial, i, per tant, s’obre un periode d’exposició pública dins el qual es poden presentar les al·legacions que es creguin oportunes.

Us deixem un enllaç al document per a que el pogueu descarregar i consultar.

Consulteu el document