Ple de setembre: s’aprova el nou contracte de la neteja, i s’obren debats sobre el futur de la Casa Bacardí, el model de gestió turística o el festival Jardins de Terramar

El ple ordinari de setembre, que malgrat provar sistemes més àgils en les intervencions ha acabat durant més de cinc hores, ha permés aprovar el nou contracte de la neteja, que s’adjudica a CESPA per 6’8 milions d’euros anuals, amb renovació total de maquinària, quatre anys de durada, i canvis en la gestió. El regidor Jaume Monasterio ha ofert una comissió de seguiment per vigilar-ne l’execució, i Carme Gasulla ha votat en contra, ja que està en contra de la privatització.

Escolteu el debat sobre la neteja

El balanç i el futur del Festival dels Jardins de Terramar va generar nous debats. Primer, els Comuns Verds de Sitges rebel·laren un informe d’intervenció que qüestionava algunes de les pràctiques de justificació de subvencions d’edicions passades. I més tard, una moció de Junts per Sitges per demanar-ne la continuitat, que va ser aprovada en acceptar el grup proposant de retirar que l’Ajuntament “destini tots els recursos necessaris” a l’esdeveniment.

Escolteu el debat sobre el festival Jardins de Terramar

En l’apartat de dictamens, el ple va aprovar la declaracio de la International Bears Week com a esdeveniment d’especial interès per a la vila. Ja dintre les de mocions, Ciutadans en presentava dues, una per implementar formació sanitària especial a la Policia Local, aprovada per unanimitat, i una segona sobre la garantia de neutralitat als centres educatius, rebutjada per la majoria de la resta de grups, que van criticar els proposants per posar en dubte la comunitat educativa. El Ple també va aprovar una moció de Nou Horitzó per la permanència de la Casa Bacardí i una de Junts per Sitges per crear un ens público-privat per gestionar el turisme. Per últim, es va portar a aprovació una moció de rebuig a les amenaces d’Endesa per cobrar el deute a famílies vulnerables.

Escolteu la moció sobre la Casa Bacardí

El torn final de preguntes del públic va ser especialment llarg. Una convocatòria des de les xarxes va motivar diverses persones a assistir i presentar consultes, algunes de concretes i altres de més genèriques. Hem recollit les intervencions de Carlos Prieto, Aitor Martínez Torres i Toni Martínez, i la resposta a les mateixes de l’alcaldessa, Aurora Carbonell.

Escolteu les preguntes

A continuació teniu el ple íntegre.

Escolteu el ple sencer