Durant aquests dies, modifiquem la nostra programació, arran de la crisi del COVID-19