Els llibres. Ens espera un final d’agost ple de novetats.

No hi va haver Sant Jordi de debò, es va intentar amb un Sant Jordi a ple estiu, però les editorials no han canviat la planificació de novetats per l’inici del curs. Més aviat n’hi ha més que mai si hi afegim aquelles que no es varen poder presentar per Sant Jordi. Amb la Rosanna Lluch comentem els llibres que estan sortint més aquest estiu i les novetats que ens esperen per d’aquí quinze dies.

Escolteu-la

El 1727, 124 anys abans del que es coneixia, a Sitges ja hi havia ‘lo ball de bastons’. Ens explica la història Eduard Tomàs.

La troballa de la transcripció que mossèn Pau Ferret, vicari de Sitges entre 1914-1916, va fer de la llibreta de les confraries de Sitges del 1693 i d’altra documentació avui desapareguda, ha descobert la que, fins avui, és la prova documental més antiga de l’existència dels balls populars a Sitges, i concretament del ball de bastons. El 1727 la confraria de Sant Elm va pagar 7 lliures per contractar lo ball de bastons a la celebració de la seva festa el 2 de juny. Per tant, la troballa permet situar l’existència del ball de bastons a Sitges 124 anys abans de la data més antiga fins avui documentada, que es referia a la presència dels bastons al Vinyet el 1851, i 7 anys abans de la data en la qual es documenta la presència de los balls forasters a la vila, referenciada el 1734. Ens explica tota la història l’estudiós de les festes locals Eduard Tomàs.

Escolteu-lo