El ple aprova el pressupost del 2017, nomena per unanimitat Joan Yll com a cronista oficial de Sitges, i govern i oposició s’enfronten per l’elevat nombre de punts introduïts per urgència.

Joan Yll, content i agraït, ahir després de conèixer la decisió del ple

En una sessió carregada de punts que entraren per ordre d’urgència -la majoria d’ells vinculats a operacions de tresoreria amb l’objectiu d’agilitzar el procés de tramitació de factures que permeti que l’Ajuntament pugui certificar que paga a 30 dies als proveïdors, i així desbloquejar el romanent de 15M€- el ple municipal de febrer va aprovar definitivament el pressupost del 2017 amb els vots a favor del govern, l’abstenció de la CUP, Sitges en Positiu, SGI, PP i la regidora Carme Gasulla, i els vots contraris de NH i Ciutadans.

El nostre resum vol començar per l’aprovació per unanimitat del nomenament de Joan Yll Martínez com a cronista oficial de Sitges, a partir d’una iniciativa ciutadana vinculada a través de les xarxes socials per l’historiador local Roland Sierra. Els portaveus de tots els grups polítics, l’alcalde i el propi Joan Yll protagonitzaren el moment més bonic del ple.

Escolteu el nomenament de Joan Yll com a cronista oficial de Sitges

Més presència policial preventiva, més sensibilització ciutadana davant la compra de productes il·legals i major protecció del comerç local, més suport de caràcter social a les persones que viuen del top manta, i una major pressió vers les organitzacions mafioses que hi estan al darrera. Aquestes són algunes de les conclusions a les quals ha arribat la comissió per a l’anàlisi del fenomen del top manta, i que ahir el ple municipal també va abordar.

Escolteu el debat sobre les conclusions de la comissió del top manta

La planificació de les subvencions que l’Ajuntament de Sitges atorgarà a entitats i associacions entre el 2017 i 2019 també fou motiu d’un intens debat, especialment intens entre el regidor d’hisenda i el portaveu de Ciutadans.

Escolteu el debat sobre les subvencions municipals pel 2017-2019

L’aprovació definitiva del pressupost de la corporació pel 2017 també va entrar pel torn d’urgència. El pressupost suma enguany 42,2M€

Escolteu el debat sobre l’aprovació definitiva del pressupost 2017

Agilitzar la tramitació de les factures sense consignació pressupostària però que cal pagar també generà un important debat entre govern i oposició sobre si hi ha hagut manca de previsió a l’hora de gestionar-les.

Escolteu el debat sobre les OPA (operacions pendents d’assignació)

Arran d’una pregunta formulada pel regidor de Nou Horitzó, Nacho Rubí, sobre l’arxivament de la denúncia a la interventora que en el seu dia interposà l’Ajuntament per entendre que usurpà les funcions de l’alcalde quan va instar a que arribessin al ple les bases de contractació del nou gerent, Miquel Forns va contestar que la funcionària demanà a la direcció general de l’administració local arxivar la denúncia, i l’Ajuntament no hi va posar cap objecció.

Escolteu la resposta de l’alcalde sobre l’arxivament de la denúncia a la interventora

Escolteu el resum del ple

Escolteu el ple sencer

El ple es posiciona a favor de l’acolliment de refugiats i en contra dels peatges de la C-32 i la situació de la C-31, i debat sobre les gratificacions als treballadors més veterans.

El ple estrenava cronòmetre per a regular les intervencions dels regidors

Us oferim el resum de la sessió de ple municipal celebrada ahir al Club Nàutic Garraf, així com l’àudio d’alguns dels debats que es produïren.

Els residents del nucli de Garraf estan cridats a un procés de participació per a escollir el delegat o delegada d’alcaldia al nucli. Fins ara, el paper l’ha exercit de manera interina Rafael Mateos “Fale”, però ara seran els ciutadans del nucli qui podran optar al càrrec a través d’un procediment obert. Les candidadures es poden presentar fins al 20 de febrer i l’elecció tindrà lloc el dissabte 4 de març.

Escolteu el debat sobre el procés d’elecció del delegat d’alcaldia a Garraf

Un dictamen de la comissió jurídica assessora serà qui, finalment, decidirà si l’Ajuntament ha de pagar a l’antic secretari i a l’actual interventora el muntant de diners corresponent a la disminució del seu sou que el ple municipal va aprovar a finals del 2011, i que fou recorreguda a través d’un procediment judicial que obriren els funcionaris.

Escolteu el debat sobre la sentència judicial referida a la rebaixa de sou de secretari i interventora

El govern va retirar de l’ordre del dia el punt de l’obertura d’un procediment de revisió d’ofici de l’article 47 de l’acord de condicions de treball dels empleats municipals per possible causa de nul·litat. El punt fa referència a si l’actual procediment de gratificació -amb una mensualitat i 5 dies de vacances extres- que l’Ajuntament utilitza per a agraïr els serveis prestats als treballadors amb més de 25 anys a la casa, encaixa en l’actual marc legal. El debat entre la priorització d’un dret consolidat dels treballadors -acordat amb la institució- i el posicionament de la intervenció en el sentit que la llei no permet ara aquest tipus de gratificacions, es posà de manifest en el ple d’ahir.

Escolteu el debat sobre les gratificacions als treballadors municipals amb més anys de servei

Sitges Grup Independent presentà una moció per a que l’Ajuntament s’adhereixi al manifest que han signat molts municipis sobre l’autopista C-32 i els problemes de mobilitat constants a la carretera de les costes. La moció fou aprovada per unanimitat.

Escolteu el debat sobre la moció referida al manifest sobre la situació de la C-32 i la C-31

Més intens fou el debat sobre la moció que presentà Carme Gasulla a l’entorn del suport a la campanya Casa nostra, casa vostra. La intervenció de Ferran Ignasi Llombart qüestionant el sentit últim de la moció generà contundents rèpliques de la pròpia Gasulla, de Sitges en Positiu, de la CUP, i fins i tot del portaveu de Ciutadans.

Escolteu el debat sobre la moció referida a l’adhesió a la campanya casa nostra casa vostra

Finalment, destaquem la intervenció d’un veí de Garraf que afirmà tenir la documentació que certifica que la pedrera que l’empresa Lafarge té al nucli emet un tipus de partícules en el procés de mòlta de la pedra, que produeixen severes afectacions a la salut dels veïns, fins al punt d’establir una relació causa-efecte entre la ingestió d’aquestes partícules i l’existència de casos de càncer en el veïnat. El regidor Jordi Mas s’interessà per aquest cas, demanant al veí que envïi tota la documentació a l’Ajuntament.

Escolteu la intervenció d’un veí de Garraf sobre l’emissió de partícules contaminants de la pedrera Lafarge

Escolteu el resum del ple

Escolteu el ple sencer

El ple aprova inicialment el pressupost municipal del 2017, de 42,2M€, amb el deure de resoldre algunes objeccions suspensives que la intervenció posa al document dels comptes.

Amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de Sitges en +, la CUP i Sitges Grup Independent, i els vots en contra de Ciutadans, Nou Horitzó i el Partit Popular, l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost del 2017, que importa 42,2M€, amb el deure de resoldre algunes objeccions suspensives, vinculades amb aspectes tècnics, jurídics i legals, que la intervenció posa al document dels comptes. Les principals partides venen capitalitzades per la despesa corrent (17,4M€), el personal (14,9M€), l’amortització de prestecs bancaris (3,2M€), les subvencions i ajuts socials (3,2M€) i les inversions (1,8M€). L’oposició, malgrat reconèixer un tarannà més dialogant per part de l’equip de govern, li va retreure les presses en la tramitació del pressupost, i la presència d’aquestes importants deficiències detectades pel departament d’intervenció, que varen mereixer un informe del regidor Pep Moliné, a la vegada també qüestionat per l’oposició. Tant el regidor Pep Moliné com el propi alcalde argumentaren que s’obre un periode per a resoldre totes aquestes qüestions i que era prioritari aprovar el pressupost per a no demorar la necessitat que té el municipi de posar en marxa les iniciatives que preveu.

Abans del debat del pressupost, el ple va debatre la suspensió de llicències per a habitatges d’ús turístic, i la d’obertura de supermercats, basars i minimarkets.

Escolteu el debat sobre la suspensió de llicències de pisos turístics

Escolteu el debat sobre la suspensió de llicències d’obertura de supermercats, minimarkets i basars

Escolteu el debat sobre la no presentació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament

Escolteu el debat sobre el pressupost 2017

Escolteu el ple íntegre

Ple de desembre. Sitges tindrà una nova escola el 2019. L’Ajuntament convenç la Generalitat de construir l’Agnès de Sitges, però a canvi haurà de co-finançar l’obra amb 2M€. El ple també aprova les ordenances fiscals del 2017 en espera del debat dels pressupostos previst pel gener.

Vinyet Llamas, Dtra. de l’Agnès, intervenint al ple

La nova escola Agnès de Sitges obrirà a finals del 2019. I, en el fons, serà perquè Ajuntament i comunitat educativa així ho volen, perquè la Generalitat no apostava per la construcció del centre, atenent a la disminució de la demanda de places escolars, i en conseqüència, de la disminució de ratios a les aules. Finalment, el govern ha aconseguit un acord amb la Generalitat pel qual ambdues institucions es comprometen a cofinançar la nova escola. L’Ajuntament hi aportarà el 45% del pressupost, uns 2 milions d’euros, i la Generalitat el 55% restant. El ple va començar amb la intervenció de la directora del centre, Vinyet Llamas, i de la representant de l’AMPA, Anahí Sánchez, exhortant als regidors de la corporació a comprometre’s amb la construcció del nou equipament. Minuts més tard, la corporació aprovà per unanimitat la voluntat d’acord entre Ajuntament i Generalitat per a desencallar definitivament el projecte que ha de permetre que l’escola deixi els barracons en els quals hi està instal·lada des del 2005.

A la vegada, la sessió va començar amb la intervenció de Carmec Rei, en representació del col·lectiu d’usuaris de la biblioteca Santiago Rusiñol, que llegí un manifest amb tot un seguit de preguntes dirigides al govern, per a demanar explicacions sobre el retard en la posada en marxa de la històrica biblioteca després de la reforma.

La sessió plenària d’ahir aprovà definitivament el compte general del 2016 i les ordenances fiscals pel 2017, amb l’evidència sobre la taula de no poder desbloquejar el romanent de tresoreria perquè l’Ajuntament no paga encara a 30 dies com marca la llei. El ple dels pressupostos està previst que se celebri el proper dilluns, 9 de gener.

Escolteu la intervenció de Carme Rei sobre la biblioteca Santiago Rusiñol, i la contesta de Rosa Tubau

Escolteu la intervenció de les representants de l’Agnès de Sitges, la contesta de l’alcalde i el debat posterior del ple sobre l’escola

Escolteu el debat sobre el compte general de l’Ajuntament i les ordenances fiscals

Escolteu el resum del ple

Escolteu el ple sencer

Ple de novembre. L’Ajuntament aprova inicialment establir un torn de preguntes per al públic abans de les sessions, el reglament del consell assessor de turisme, i mocions en suport a les cambreres de pisos i per a la transició a les energies sostenibles.

Us oferim el resum de la sessió del ple ordinari de novembre celebrada ahir dilluns. El ple va aprovar inicialment la possibilitat d’establir un torn de preguntes del públic a les 18:30h, mitja hora abans de l’inici de les sessions, amb l’objectiu de facilitar la participació ciutadana. Qualsevol pregunta haurà d’entrar-se a l’OAC abans de les 12 del migdia del darrer dia hàbil abans de la sessió de ple. La sessió també va debatre sobre el reglament del consell assessor de la regidoria de turisme, i va aprovar mocions de suport a la situació laboral de les cambreres de pisos i per a la elaboració d’una auditoria energètica en els edificis municipals i l’enllumenat públic, amb la vista posada amb l’ús d’energies sostenibles i amb la contractació d’aquests serveis a empreses que no tinguin vinculació amb paradisos fiscals.

Escolteu el resum del ple

Escolteu el ple íntegre

Ple d’octubre. El govern admet que la majoria de departaments de l’Ajuntament no estan dotats de personal suficient, i el ple aposta per un seguit de mesures que millorin l’eficiència dels processos administratius. L’alcalde confessa que la història de la fundació del Prado ha estat un calvari, però les obres començaran de forma imminent. El plenari també va aprovar definitivament el pla local d’habitatge, i per unanimitat una moció de suport a les persones celíaques. Bastenier demana disculpes i es retira la moció que demanava la seva reprovació pública.

Us oferim, en dues parts, el resum del ple municipal d’octubre celebrat ahir. La situació de la fundació del casino Prado i el debat sobre l’informe de fiscalització del pressupost d’ingressos del 2013-2014 centraren la primera part de la sessió. L’alcalde va reconèixer que la història de la fundació del Prado ha estat un calvari, però va anunciar l’inici imminent de les obres i la dissolució de la fundació un cop acabin. El president del Prado va demanar un esforç a l’Ajuntament per a que, abans no es dissolgui la fundació, la institució pagui la seva part proporcional dels sous dels treballadors, que no cobren des de gener d’aquest any. Pel que fa a les conclusions de l’informe de fiscalització del pressupost d’ingressos del 2013-2014, la majoria de les intervencions dels diferents grups, incloses les del govern, evidenciaren les mancances de tota mena, començant per les de personal i acabant per les de logística, que pateix l’Ajuntament a l’hora de gestionar els processos administratius que afecten al propi funcionament intern de la casa i al del servei a la ciutadania.

El ple aprovà definitivament el pla local d’habitatge, i en l’apartat de mocions destaquem l’aprovació de la impulsada per Sitges Grup Independent per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques, i la impulsada per Ciutadans per a garantir l’accès universal dels llibres de text a Catalunya.

La sessió va començar amb la disculpa pública del regidor de Ciutadans, Miguel Angel Bastenier, adreçada a les regidores d’ERC i a tots els qui s’haguessin pogut sentir ofesos  arran d’una publicació seva a les xarxes socials sobre la marxa de torxes independentista de la vigília de l’11 de setembre. Els grups que impulsaren la moció agrairen i acceptaren les disculpes, tot sol·licitant la retirada de la mateixa.

Escolteu la disculpa de M.A.Bastenier i els debats sobre la fundació del Prado i el pressupost d’ingressos 2013-2014

Escolteu els debats sobre el pla social d’habitatge, la moció sobre les persones celíaques i la dels llibres de text

Escolteu el ple sencer

En un escrit adreçat a regidors i alcalde, el Prado defensa la seva gestió dins de la Fundació de l’entitat i qüestiona la de l’Ajuntament a l’hora de complir amb els compromisos fundacionals.

prado_27102016

En un escrit adreçat aquest matí als regidors de l’Ajuntament i a l’alcalde, la junta directiva del Casino Prado es posiciona davant del debat que tindrà lloc avui al vespre al ple municipal sobre l’estat de comptes de la fundació de l’entitat entre el 2010 i el 2014. En el document es relacionen les diferents actuacions que el Prado ha hagut de realitzar per a mantenir l’activitat del saló teatre, malgrat els incompliments de l’Ajuntament a l’hora de respondre al pla de viabilitat de la fundació. La junta directiva del Prado considera que Llegint l’informe d’intervenció, sembla que el Casino Prado s’hagi enriquit durant tots aquests anys gràcies a la Fundació, quan la realitat és que a conseqüència de l’incompliment per part de l’Ajuntament dels acords de l’acta fundacional ha estat impossible fer viable aquesta fundació, i ha estat gràcies a la bona predisposició i voluntat del Casino Prado que el teatre ha continuat en funcionament.” Us llegim la nota en la seva integritat.

Escolteu-ho

El ple aprova inicialment les ordenances fiscals, crearà una comissió per a millorar-les, i es planteja sol·licitar a l’estat la revisió dels valors cadastrals.

ibi_18102016

El coeficient multiplicador de l’IBI es rebaixa, però els rebuts ho notaran poc perquè cada any puja un 10% la base imposable.

En una sessió de clima especialment conciliador, el ple municipal va aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2017, amb els vots a favor dels grups del govern (PDEC+DC), Sitges Grup Independent i Partit Popular, l’abstenció de Sitges en positiu, Ciutadans i la CUP i els vots contraris de Nou Horitzó. Les ordenances estableixen una rebaixa del coeficient multiplicador del rebut de l’IBI del 0,779 al 0,710, quelcom que tampoc no es notarà massa en el rebut, perquè un any més la base imposable pujarà un 10%, d’acord amb la previsió estatal. Les ordenances augmenten les bonificacions vers els conceptes que poden tenir un impacte social més gran. El debat entre els grups polítics també va posar sobre la taula dues questions fonamentals: la possibilitat que l’Ajuntament sol·liciti la revisió dels valors cadastrals, i la creació d’una comissió de tècnics i polítics que tindrà com a objectiu replantejar les ordenances fiscals per a adaptar-les el màxim possible a la realitat ciutadana, fent possible l’aplicació del criteri de la progressivitat fiscal.

Us expliquem el ple

Escolteu únicament el ple

Ple de setembre: Sitges tindrà llotja de pescadors a Aiguadolç. Avancen els projectes del centre cívic i del passeig marítim de Les Botigues. Es liquida el consorci del Club Natació i la CUP demana la dimissió de M.A.Bastenier

Us oferim el resum del ple de setembre celebrat ahir, i que va començar amb el jurament del càrrec del regidor Eduard Terrado d’ERC. La sessió va aprovar, amb 14 vots a favor i 7 abstencions l’aprovació inicial de l’esperat projecte d’instal·lació d’una llotja de peix al port d’Aiguadolç, no sense produïr-se un intens debat entre govern i Sitges en positiu a l’entorn de les garanties legals del mateix, arran d’un nou cas de desencontre de criteri entre la intervenció general i la secretaria. Govern i Sitges en positiu també protagonitzaren un altre intens debat a l’entorn de la gestió de les llars d’infants municipals en el passat i en el present, a partir dels informes de control financer corresponents al periode 2011-2014. Pel que fa a la dissolució del consorci del Club Natació Sitges, el ple coincidí en que la solució que s’aprovà a finals del 2010 no ha estat la més adequada per a assegurar la viabilitat de l’entitat, però tampoc ningú va poder assegurar que la que ara s’aprova -condicionada pel marc legal vigent- pugui permetre que el Natació se salvi, tenint en compte l’important deute que haurà d’assumir.

Finalment, el debat sobre una moció presentada per la CUP per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa de memòria i de prevenció del feixisme: mai més, i que s’aprovà per unanimitat, va derivar cap al retret que, tant la mateixa CUP com ERC, varen fer de la publicació que el regidor de Ciutadans, Miguel Angel Bastenier, va fer a les xarxes socials de quatre fotografies on, sota l’epígraf de trobeu les diferències, presentava imatges de la marxa de torxes i de les regidores d’Esquerra cantant els segadors al balcó de l’Ajuntament, al costat d’altres vinculades a l’època de l’alemanya nazi. Bastenier va defensar-se al·legant que mai havia volgut vincular nacionalisme amb nazisme, però el ple acabà amb la petició de la CUP que dimitís del seu càrrec.

Escolteu el resum del ple

Escolteu el debat sobre la llotja de pescadors

Escolteu el debat sobre les llars d’infants

Escolteu el debat sobre el consorci del Club Natació

Escolteu el debat sobre la publicació del regidor M.A.Bastenier a l’entorn de la marxa de torxes

Escolteu el ple sencer

Eduard Carrillo deixa el govern i l’Ajuntament, i el ple aprova un pla de xoc per a resoldre els problemes de neteja per un valor de 463.000€

Eduard Carrillo, fins avui regidor d’ERC a l’equip de govern, va dimitir ahir del seu càrrec i, a la vegada, va presentar la seva renúncia a l’acta de regidor de l’Ajuntament. L’alcalde Miquel Forns així ho anuncià abans de l’inici del ple municipal de juny -al qual Carrillo ja no hi va assistir- tot assenyalant que fins a la incorporació d’un nou regidor o regidora d’ERC, les competències de Carrillo es repartiran entre Carme Almirall (Recursos Humans), Aurora Carbonell (Ocupació), Jordi Mas (Ensenyament) i Pep Moliné (Joventut). El ple aprovà el pla de xoc per a millorar la neteja de la vila, que suposarà una aportació de 463.000€ a l’empresa concessionària, per a enfortir els serveis de baldeig, recollida d’andròmines, vidre, envasos, cartró, neteja de contenidors, i la incorporació d’un camió de recollida per a les Botigues, i un camionet escombra per al barri del Poble Sec. La sessió també aprovà la dissolució definitiva de l’agència de turisme, i va viure un intens debat sobre el procés de contractació de la figura del gerent de la corporació i dels caps d’àrea. En l’apartat de mocions, ocupà un lloc preferent el debat sobre la que, a través del grup municipal de la CUP, presentà el col·lectiu de Iaioflautes del Garraf i la Marea Pensionista, relativa a la millora de l’atenció sanitària a la comarca. Us presentem el ple dividit en els principals temes d’interès.

Escolteu les paraules de l’alcalde sobre la renúncia de Carrillo

Escolteu el manifest “18 de juliol mai més”

Escolteu el debat sobre el pla de xoc de la neteja

Escolteu el debat sobre la contractació del gerent i dels caps d’àrea

Escolteu el debat sobre la moció per a millorar l’atenció sanitària a la comarca

Escolteu els precs i preguntes

Escolteu el ple sencer

Escolteu el resum del ple

El ple de juny declara fills predilectes Isidre Panyella i Rosó Carbonell, retira els honors a Felip VI, i exigeix la construcció de l’escola Agnès de Sitges

Isidre Panyella i Rosó Carbonell ja són fills predilectes de Sitges. Així ho va decidir el ple ordinari de l’Ajuntament del mes de Juny, en un moment inicial molt emotiu. El Ple també va donar compte del vist-i-plau de l’empresa Rumbs del pacte entre Bankia i Seae Sitges per la viabilitat de la piscina municipal, va retirar els honors i va declarar persones “non grates” al rei Felip VI i la família reial a través d’una moció de la CUP, i va exigir a la Generalitat la construcció de l’escola Agnès de Sitges, amb una moció presentada per tots els grups municipals. A petició de diversos grups es va retirar el punt del reintegrament del 10% de la subvenció atorgada als Amics de la Sardana. Aquesta reclamació, incoada a instàncies de la intervenció, va motivar una encesa reflexió del responsable dels Amics de la Sardana, Marià Franco, que va considerar que s’havia menyspreat les entitats i molts funcionaris de l’Ajuntament com si fossin mafiosos. Per últim, el president de l’Associació de Serveis de Platges, Manel Martínez, va demanar més cura en la neteja de la façana marítima.

Escolteu el resum del Ple

Escolteu el Ple sencer

L’alcalde anuncia l’obertura d’un expedient a la interventora per usurpació de les competències d’alcaldia en el procés de gestió de les bases per a la contractació del nou gerent.

Durant la celebració del ple extraordinari dedicat a designar els membres de les meses electorals pel proper 26 de Juny, l’alcalde Miquel Forns va anunciar l’obertura d’un expedient a la interventora municipal per haver usurpat les funcions de l’alcaldia, quan va instar a passar per ple les bases per a la contractació del nou gerent municipal i del director de l’àrea de serveis a les persones. Els dos punts havien d’anar al ple extraordinari d’ahir, però varen ser retirats per l’informe suspensiu d’alguns aspectes per part de la interventora, malgrat un segon informe, aquest de Recursos Humans, que permetia aixecar la suspensió. El govern municipal va preguntar als Serveis Territorials de l’Administració Local de la Generalitat de qui era la competència per l’aprovació d’aquest punt, i aquests van respondre que de l’alcalde. En conseqüència, Miquel Forns va informar al ple que considerava greu la decisió de la interventora, ja que entén usurpades les competències de l’alcaldia, i va anunciar l’aprovació de les dues bases per decret d’alcaldia, i la obertura d’un expedient a la funcionària, que l’instructor decidirà si és informatiu o disciplinari.

Escolteu-ho