19/09/2023 - Radio Maricel
19/09/2023

Carmen Escolano, una pendonista feliç i molt emocionada: “no m’ho hagués pensat mai però de ben segur que ho recordaré tota la vida”

Conversem amb una feliç i emocionada Carmen Escolano. Amb la Pendonista de Santa Tecla d'enguany recordem alguns dels moments d'aquest camí que començà en el moment que la Comissió de Festa Major i Santa Tecla li proposà ser la Pendonista i que acabarà just quan, en companyia de les seves filles i germanes, farà l'entrada a la parròquia quan finalitzi la processó el proper 23 de setembre.
19/09/2023

Luís Miguel García (PSC-El Margalló) donaria suport a l’anul·lació dels acords del ple del 19 de juliol si els tècnics ho avalen, però amb la condició de mantenir la comissió informativa especial

La conversa comença amb una proposta/primícia del portaveu, que creu que podria aplicar-se s'immediat amb el vist-i-plau de l'Agència Catalana de l'Aigua: que l'Ajuntament i el Club de Golf Terramar signin un acord per a que la institució pugui utilitzar part de l'aigua reciclada que el Club utilitza pel reg del camp, per regar jardins públics i netejar els carrers. Luis Miguel Garcia, portaveu del PSC-El Margalló, tampoc té cap bon record del ple extraordinari del 19 de juliol, i reconeix que la classe política 'no ha estat a l'alçada'. A la vegada manifesta que en cap moment les decisions d'aquell ple volien perjudicar als treballadors, sinó obligar al govern a donar explicacions. D'aquí que accepta donar suport a l'anul·lació dels dos punts que van formar part de l'ordre del dia de la sessió, si els informes dels tècnics ho avalen, però amb la condició que es mantingui la creació de la comissió informativa especial per estudiar els vincles de l'Ajuntament amb la taula del 3r sector, perquè la principal exigència al govern continua essent que es donin totes les explicacions necessàries sense perjudicar l'estratègia de defensa de cadascú.