Ajuntament i educadores de les llars d'infants acorden un document d'objectius que permeti reconduir la situació. L'alcaldessa anuncia la presentació d'un dictamen al ple de febrer per iniciar el camí de la municipalització i reconeix que l'Ajuntament no ha fiscalitzat prou l'empresa - Radio Maricel