Al Miramar se celebra la 1a jornada Bioeconòmic dedicada a l’eficiència energètica