Blai Fontanals: ‘El que perviu és l’estima a la gralla. Això és el més important de tot’