Carme Muntaner i l’estudi sobre el castell de Sitges