Darrera d’una foto enigmàtica, la història de Victoriano Victoria que ens explica Jordi Milà