De l'arxiu sonor, una conversa entre la veterania i la joventut. Corpus 1993: Glòria Baqués i Joan Roca. - Radio Maricel