El 20è concurs Mirabent Magrans porta noves promeses de la música de cambra i de cant al saló d’or de Maricel