El CAP de Sitges incorpora una nutricionista per fomentar una alimentació adequada i prevenir possibles malalties associades