El centre Sitges dona presenta les dades relatives a la violència de gènere a Sitges